Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

بلاگ

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

کانکس دو طبقه کارگاهی

کانکس دو طبقه کارگاهی

کانکس دو طبقه کارگاهی، از نصب دو دستگاه کانکس بر روی هم تولید میگردد. همچنین کانکس دو طبقه در کارگاه شرکت یووا تولید و در محل مورد نظر کارفرمای محترم نصب و تحویل میگردد.

مزایای استفاده از این نوع کانکس

  •  سازه دو طبقه کارگاهی قابـل فروش مجـدد است ولـی ساختمـان روی زميـن ساختـه شـده و جـدا از زميـن قابـل فـروش نيست.
  •  سرعت تولید کانکس دو طبقه کارگاهی بالا بوده ولی ساختمـان در طـولانی مـدت سـاخته ميشود.
  • کانکس دوبلکس کارگاهی قابل جابجايی از يك مكان به مكان جديد است ولـی ساختمان روی زميـن بوده قابليت جابجايی نـدارد.

سازه کارگاهی، جهت استفاده کلیه شرکت های پیمانکاری، راهسازی، ساختمانی، شهرداری ها، نیروهای نظامی، استانداری ها و فرمانداری ها، مراکز بهداشت، تولیدی ها، پروژه های کوچک و بزرگ، سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی می باشد، ضمنا سازه های دو طبقه کارگاهی در ابعاد گوناگون و درخواستی تولید و تحویل مشتریان محترم میشود.

انواع کانکس های دو طبقه

کارگاهی، ویلایی، اداری

کارگاهی: در سازه های کارگاهی دو طبقه، در صورتی که فضای مناسب و کافی وجود نداشته باشد به منظور راحتی مدیران و مهندسان کارفرما یک طبقه به سازه اضافه می کنند تا فضای بیشتری را داشته باشند.

ویلایی: هنگامی که برای ساخت کانکس ویلایی ما به فضای بیشتر و بزرگتری نیاز داریم اما فضای موجود زمینی که داریم به ما این اجازه را نمی دهد که بتوانیم سازه بزرگتری داشته باشیم اقدام به سازه دوبلکس ویلایی می کنیم. سازه های دوبلکس یا همان دو طبقه فضای بسیار بیشتری را در اختیار ما قرار می دهد. همچنین باعث زیبایی و نظم بیشتر هم خواهد شد.

اداری: گاه برای مستقر شدن کارفرما پروژه و یا کارگران کارگاه نیاز به فضای بیشتری دارن که مساحت زمین به انها اجازه نمی دهد. در این شرایط بهترین راحل حل ساخت کارگاه دو طبقه می باشد.