Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

تولید کانکس

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

تولید کانکس

تولید کانکس تولید کانکس کانکس یا همان “کانتینر“، سازه‌هایی هستند که بعنوان یک واحد ساختمانی قابل حمل بکار می‌روند. این سازه‌ها معمولاً از یک یا چند واحد ساختمانی تشکیل شده و به طور...

طراحی و تولید کانکس

طراحی و تولید کانکس در مرحله طراحی و تولید کانکس با توجه به اطلاعات بدست آمده از خریدار و خواسته های ایشان از سازه ی مورد نظر مرحله ی پیش طراحی صورت می پذیرد . مرحله ی طراحی کانکس توسط مهندسین...

تولید کانکس نگهبانی

تولید کانکس نگهبانی تولید کانکس نگهبانی: گاهی در بخش هایی از شهر یا جلوی ساختمان ها یا بیمارستان ها، یا حتی جلوی ورودی پارکینگ نیاز به استقرار یک نیروی نگهبانی می باشد که کنترل ورود و خروج و...