Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

کانکس سالنی

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

کانکس سالنی

کانکس سالنی کانکس سالنی از دیگر محصولات شرکت یووا می باشد. که این سازه فقط شامل یک سالن بوده و امکانات داخلی اعم از سرویس و آبدارخانه و یا پارتیشن در این سازه دیده نمی شود. مجموعه یووا کانکس...

کانکس سالن اجتماعات

کانکس سالن اجتماعات از دیگر تولیدات شرکت ما کانکس سالن اجتماعات می باشد که به آن کانکس سالن کنفرانس نیز می گویند. اکثرا در مراکزی که با کمبود جا جهت برگزاری مراسم و اعیاد دچار مشکل هستند از این...

کانکس نمازخانه

کانکس نمازخانه کانکس نمازخانه از محصولات دیگر شرکت یووا کانکس می باشد. که در فضا هایی مانند حیاط، بام و در بین جاده ها و سطوح شهر استفاده می گردد. که افراد در هنگام سفر در خارج از شهر نیاز برای...