Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

کانکس آموزشی

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

کانکس مدرسه

کانکس مدرسه یکی دیگر از محصولات پر فروش کانکس یووا کانکس مدرسه میباشد که در برخی از شهرستانها و استانها که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستن و یا مناطقی که صعب العبور میباشند از کانکس مدرسه...

کانکس کلاس درس

کانکس کلاس درس یکی دیگر از محصولات پر فروش کانکس یووا کانکس کلاس درس میباشد که علاوه بر اینکه از آن به عنوان کلاس درس استفاده میشود میتوان با چند کاربری دیگر نیز از آن بهینه استفاده کرد. یکی از...

کانکس اداری

کانکس آموزشی یکی دیگر از محصولات پر فروش کانکس یووا کانکس آموزشی میباشد که نیاز یک مجموعه به فضای آموزشی بوده و میتوان این سازه را کمترین فضای موجود بصورت پیش ساخته طراحی و اجرا نمود. انواع...