Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

بلاگ

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

گالری کانکس بازیافت (15)

گالری کانکس بازیافت

کانکس بازیافت

کانکس بازیافت چیست؟

کانکس بازیافت در قالب غرفه های تعریف شده توسط شهرداری سفارش داده می‌شود و در نهایت در سطح شهر بنا می‌شود تا زباله‌های خشکی به مانند کاغذ، دفتر، روزنامه، مجله و هر چیز دیگری که از کاغذ ساخته شده و نیز سایر پسماندهای خشک دیگری همچون نان خشک، انواع فلزات و… را که در این فضای مسقف جمع آوری کرده و بعد از تفکیک دوباره با استفاده از سیستم بازیافت به مرحله تولید برگردانده گردد. از اینرو بخصوص در بخش بازیافت کاغذ، بدین شیوه که کاغذ به تولید می رسند، از یک طرف به عبارتی از قطع بی‌رویه درختان جنگل جلوگیری می‌گردد و از محیط زیست خود پاسداری نمودیم، از سوزی دیگری هزینه تولید کاغذ به نصف تقلیل می‌یابد.

طراحی سایت در کرج

ویژگی های کانکس بازیافت

این بنا با راه اندازی شدن در بخش های مختلف شهر قادر است، برای جمع آوری انواع پسماندهای خشک از جمله کاغذ از سوی شهروندان به خوبی صورت گیرد و در ادامه افراد بیشتری ترغیب گردند تا زباله های خود را در  منزل و محل کار خود تفکیک کنند و در فضاهایی به شکل کانکس بازیافت در اختیار مراکز مدیریت پسماند قرار دهند. پس با همدیگر در ادامه تک تک این ویژگی های را مورد بررسی قرار می دهیم.

جنس کانکس بازیافت

جنس کانکس غرفه بازیافت که بیشتر به منظور جمع آوری و تفکیک زباله های خشک از طرف شهرداری در بخش هایی از شهر ایجاد گردیده است از نوع گالوانیزه می‌باشد. البته به این مسئله بسته به نظر ارباب رجوع قادر است دستخوش تغییر شود و از مصالح دیگری من جمله، ورق های آلومینیومی، کامپوزیت، شیشه‌ای و … ساخته گردد.

اتصالات کانکس بازیافت

همواره تمامی اتصالات کانکس بازیافت از نوع پیچ و مهره می‌باشد. به این ترتیب به کمک پیچ های سرمته‌ای و پرچ هایی با نمره ۱۵ الی ۱۸ و نیز ۲۵ می‌توان بدنه و سقف را در این کانکس به اسکلت کانکس بازیافت اتصال داد.

گالری کانکس بازیافت