Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

کانکس نگهبانی

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

کانکس برجک نگهبانی

کانکس برجک نگهبانی از دیگر محصولات کانکس یووا با کاربری حفاظت و حراست از محیط کارخانه، پادگان،زندان که این سازه در ارتفاع قرار میگیرد کانکس برجک نگهبانی میباشد. از مهمترین ویژگی های این سازه...

کانکس نگهبانی پانلی

کانکس نگهبانی پانلی کانکس نگهبانی پانلی کاربری این سازه جهت اسکان نگهبان در مناطق شرجی و بسیار سرد بوده و برای ثابت نگه داشتن دما و جلوگیری از بروز سرما و گرما از این متریال جهت ساخت آن استفاده...

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی کانکس اتاقک نگهبانی کانکس اتاقک نگهبانی از محصولات تولیدی شرکت کانکس یووا میباشد که اکثرا در مقابل درب سازمانها، گیت ورودی شهرکها، پارکها مراکز تجاری حتی به عنوان برجک نگهبانی...